Skip links

Regio’s waar Sizon actief is

Sizon is opgericht om een bijdrage te leveren aan de bevordering van toegankelijke, betaalbare, mensgerichte, kleinschalige en innovatieve zorg, zowel op cliëntniveau als in het zorgstelsel op regionaal en landelijk niveau.

Sizon is een landelijk netwerk van kleinschalige (boven) regionale aanbieders in de zorg en het sociale domein hun krachten bundelen op inhoud, organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Sizon heeft een landelijke bestuur dat zorgt voor de ontwikkeling
en basisvoorwaarden. De regionale Sizon-netwerken vaardigen gezamenlijk een dagelijks bestuur van 3-5 leden af, dat jaarlijks opnieuw wordt benoemd.

De leden van Sizon bieden optimale dienstverlening en zorg aan cliënten, en  trekken gezamenlijk op in het regionale netwerk met opdrachtgevers, verwijzers, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden.

Elke regionaal Sizon-netwerk heeft een ledenvergadering, deze komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De regionale Sizon-netwerken wisselen zo veel als mogelijk informatie met elkaar uit.

Regio’s waar onze leden actief zijn

Alkmaar, Amersfoort, Almere, Amsterdam-Amstelland, Drechtsteden, Gooi & Vechtstreek, Groningen, Haaglanden, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid Kennemerland, Maas en Waal, Midden Gelderland, Noordkop, Utrecht-West, Westfriesland, Zaanstreek-Waterland.

Samen zijn we Sizon

Aangesloten specialisten in ons netwerk

Ons team

© 2020 Sizon