Skip links

Onze visie

Maatwerk

Het liefste zijn we bezig met ons vak. Mensen helpen dus. Maar het is ook belangrijk dat er ruimte is, blijft en komt voor de inzet van kleinschalige en gespecialiseerde aanbieders met een vernieuwende aanpak.

Nu is er veel ‘standaard hulp’; one-size-fits all. Dit is goed te reglementeren, controleren en geeft een strak financieel kader voor het beheersen van kosten. Het probleem is alleen: in veel gevallen past de ‘standaard’ slecht.

Maatwerk is nodig. Maatwerk vraagt flexibiliteit en buiten de bestaande regels en protocollen denken. Dat kunnen wij als kleinschalig georganiseerde zorgaanbieders als geen ander.

We zijn flexibel, toegankelijk, overzichtelijk en innovatief. De lijnen zijn kort en er is echte aandacht voor de cliënten.

Dat kan omdat wij als kleinschalige zorgorganisaties het anders willen. En het dus ook anders doen. Geen beleidsafdelingen. Geen managementlagen. Geen wachtlijsten. Kortom anders organiseren zodat er meer geld en tijd kan naar onze cliënten.

Wij zijn druk met mensen helpen, that’s it.

Onze verbindende factoren

01

Innovatief

Elk van ons heeft een oplossing bedacht voor een hardnekkig inhoudelijk, maatschappelijk probleem en heeft daar een passende organisatievorm bij gerealiseerd. 

02

Menselijke maat

We behandelen onze cliënten zoals we zelf ook behandeld willen worden. 

03

Keuzevrijheid

Principiële keuzevrijheid voor cliënten en collega’s, inclusief zorgvuldige matching.

04

Inclusief

 We zijn er voor iedereen, los van inkomen en achtergrond, dus ook voor de meest kwetsbare inwoners van Nederland.

05

Aansluiten op het gewone leven

We doen wat nodig is. Niet minder, maar ook niet meer (stiekem denken we dat er minder professionele zorg nodig is als we het beter organiseren en meer voor elkaar zorgen). 

06

Professioneel

Clubleden voldoen aan kwaliteitskaders, Governance en WNT, medewerkers zijn bekwaam en bevoegd voor het werk wat ze doen.

07

Snel en Prettig

We reageren binnen 5 werkdagen inhoudelijk op een aanmelding cliënt (-systeem) of verwijzer, je krijgt direct contact over je vraag en de aanpak.

08

Korte Lijnen

Tussen uitvoering en eindverantwoordelijkheid zit maximaal één leidinggevende.

09

Lage overhead

Minimaal 70% van alle inkomsten besteden we aan directe zorgkosten, uitvoering dus.

© 2019 Sizon