Skip links

Voor zorgaanbieders

Steeds meer innovatieve initiatieven laten dagelijks zien hoe anders het kan in de zorg en het sociale domein. Dat is niet voor niks. Dat is omdat wij mensen het anders willen. En het dus ook anders gaan doen. Wij zijn druk met mensen helpen en hebben niet zo veel tijd om te vergaderen enzo. Maar we willen natuurlijk wel onze bijdrage leveren aan de nieuwe zorg. Daarom hebben we ons verenigd. Met Sizon bundelen we onze lokale, professionele krachten tot een sterk landelijk netwerk. Je komt ons tegen als samenwerkingspartner, gesprekspartner voor gemeenten en verzekeraars, als inspirator voor de politiek en in de media. Samen zorgen we voor zorg waar je blij van wordt. We zijn een nieuwe speler. Speel je mee?

Het liefste zijn we bezig met ons vak. Mensen helpen dus. Maar het is ook belangrijk dat er ruimte is, blijft en komt voor de inzet van kleinschalige en gespecialiseerde aanbieders met een vernieuwende aanpak.

Sizon is een landelijk netwerk dat lokaal georganiseerd is. Als netwerk zijn we actief in het maatschappelijk debat, in gesprek met overheden, samenwerkingspartners en aanbestedingen. Samen zorgen we voor kwaliteitsbewaking.

Je aansluiten bij Sizon

Wij zijn een open samenwerkingsverband dat graag nieuwe leden verwelkomt. Wil je graag meer weten over onze mooie club? Dan nodigen we je graag uit voor een lekkere kop koffie!

Wat verwachten we van jou?
  • Je bent een zelfstandig rechtspersoon en geen onderdeel van een grootschalige zorginstelling
  • Je werkt conform de wettelijke eisen en regelgeving, waaronder ook governancecode, WTZi (indien van toepassing) en WNT.
  • Je hebt binnen 2 jaar na start van de onderneming een certificering in een erkend kwaliteitssysteem (HKZ/ISO)
  • Je hebt binnen 2 jaar na start minimaal 5 fte actief in de uitvoering
  • Je hebt maximaal 1 managementlaag tussen de eindverantwoordelijke directie en de uitvoering
  • Je realiseert niet meer dan 10% nettoresultaat op jaarbasis
Goed om te weten

Sizon is een landelijk netwerk wat zich lokaal organiseert.

  • Is jouw organisatie in een regio actief waar Sizon nog niet actief is?
  • Is jouw organisatie reeds aangesloten bij een samenwerkingsverband en jullie willen meer (landelijke) kennis en kracht om lokala sterker te staan?
  • Is jouw organisatie in (onlangs) in meerdere regio’s gecontracteerd en zoek je aansluiting bij een lokaal netwerk?

Neem dan contact met ons op.

Dan zijn er wellicht meerdere netwerken waar je je bij kan aansluiten.

Ga naar het aanmeldformulier

Sizonleden zijn eigenzinnige mensen. We hebben elk onze eigen droom, specialismes en werkgebieden. Ben jij een degelijke vernieuwer? Dan gaan we graag in gesprek! Hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen doen!

Doe je mee?

© 2019 Sizon

© 2019 Sizon